Κόστος και αποζημίωση διασυνοριακής περίθαλψης

……..

Το Ευρωπαϊκό δίκαιο εγγυάται το δικαίωμα για περίθαλψη στο εξωτερικό με την απευθείας κάλυψη του κόστους της περίθαλψης από τον εθνικό φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας και διασφαλίζει το δικαίωμα για επιστροφή μέρους ή του συνόλου των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που πληρώσατε τις υπηρεσίες υγείας σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσετε αλλά και τι ισχύει όταν πληρώσετε για υπηρεσίες υγείας που λάβατε σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κανονισμοί (ΕΚ) 883/2004 & 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δίνουν το δικαίωμα για θεραπεία στο εξωτερικό με την απευθείας κάλυψη του κόστους της περίθαλψης από τον Ελληνικό φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους σε Ελληνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Θα έχετε την ίδια χρέωση ασφαλισμένου στο εθνικό σύστημα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν:

  • λαμβάνετε ιατρικώς απαραίτητη φροντίδα σε κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή πιστοποιητικό, που αντικαθιστά την κάρτα (ΠΠΑ), όταν ασθενήσετε ξαφνικά ή έχετε ατύχημα κατά τη διάρκεια διακοπών ή επαγγελματικού ταξιδιού ή μετάβασης λόγω σπουδών,
  • έχετε λάβει προηγούμενη έγκριση από τον Ελληνικό φορέα ασφάλισης υγείας για θεραπεία, που παρέχεται σε άλλη χώρα της ΕΕ/ ΕΟΧ ή στην Ελβετία με το Ευρωπαϊκό έντυπο S2,
  • διαμένετε σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία και έχετε εγγραφεί στο φορέα ασφάλισης υγείας στη χώρα διαμονής σας, χρησιμοποιώντας έντυπο δικαιώματος S1, που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό ασφαλιστικό σας ταμείο.  

Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ σας δίνει το δικαίωμα για επιστροφή δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που λάβατε σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με τις τιμές αποζημίωσης, που εφαρμόζει ο Ελληνικός φορέας παροχών υγείας. Θα δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα κρατικά τιμολόγια, που ισχύουν σε περίπτωση που η θεραπεία θα είχε παρασχεθεί στην Ελλάδα. Για κάποια είδη περίθαλψης, κυρίως νοσηλείες και ειδικές θεραπείες, επεμβάσεις και εξετάσεις, χρειάζεται προηγούμενη έγκριση του φορέα σας παροχών υγείας, προκειμένου να δικαιούστε αποζημίωση των δαπανών.

Αρχικά πληρώνετε οι ίδιοι όλα τα ιατρικά έξοδα. Στη συνέχεια, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα για αξίωση αποζημίωσης στον Ελληνικό φορέα παροχών υγείας κατόπιν της επιστροφής σας στο σπίτι, εφόσον η θεραπεία εντάσσεται στις παροχές που δικαιούστε στην Ελλάδα. Ο φορέας θα σας αποζημιώσει αναδρομικά σύμφωνα με τους κανόνες και τις τιμές, που εφαρμόζει το Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσό το οποίο δικαιούστε δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το πραγματικό κόστος που έχετε πληρώσει για τη θεραπεία σας στο εξωτερικό.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα σας επιστραφεί μόνο το κόστος της θεραπείας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τα κρατικά τιμολόγια. Η αποζημίωση αυτή ενδέχεται να είναι σημαντικά μικρότερη από το πραγματικό κόστος της θεραπείας, που λάβατε, στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αναλάβετε ένα μεγάλο μέρος των ιατρικών εξόδων.

Όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός της ΕΕ ή των χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, σε γενικές γραμμές, συνήθως θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος της θεραπείας, το οποίο καταρχήν θα πληρώσετε και ενδέχεται να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης της περίθαλψης, είτε στο σύνολό του πραγματικού κόστους είτε με τις τιμές αποζημίωσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με το φορέα σας παροχών υγείας  στην Ελλάδα για να ενημερωθείτε.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο