……………….

Το EU-healthcare.eopyy.gov.gr είναι το Ελληνικό εθνικό σημείο επαφής (ΕΣΕ) για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και παρέχει πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για ασθενείς, που χρειάζονται ή επιλέγουν διασυνοριακή περίθαλψη σε κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ.

Κράτη-μέλη ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία,  Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάρτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.

Κράτη-μέλη ΕΟΧ:  EE + Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία.

Έργο του ΕΣΕ

Το ΕΣΕ είναι μέλος του δικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ΕΣΕ διασυνοριακής περίθαλψης των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ και συνεργάζεται με ένα εθνικό και διεθνές δίκτυο εμπλεκομένων φορέων, που  περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες και εθνικές αρχές, οργανισμούς, συλλόγους ασθενών και  επαγγελματίες υγείας κάθε κατηγορίας, ασφαλισμένους Ελληνικών και Ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης και μεμονωμένους ασθενείς.

Το ΕΣΕ συλλέγει, παρέχει και επικοινωνεί πληροφορίες σχετικά με:

  • τις δυνατότητες αναζήτησης περίθαλψης σε κράτη-μέλη ΕΕ/ΕΟΧ για ασθενείς από την Ελλάδα,
  • τις υπηρεσίες και τους παρόχους υγείας στην Ελλάδα για ασθενείς από το εξωτερικό, που αναζητούν περίθαλψη στην Ελλάδα,
  • τις διοικητικές διαδικασίες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης,
  • την αποζημίωση δαπανών σε ασφαλισμένους Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη, που χορηγείται στο εξωτερικό,
  • τις διασυνοριακές συνταγές,
  • τα δικαιώματα των ασθενών στην Ελλάδα και στα λοιπά κράτη μέλη ΕΕ/ΕΟΧ,
  • τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής των λοιπών κρατών μελών ΕΕ.

Το έργο του ΕΣΕ ρυθμίστηκε με εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας για το είδος και εύρος των πληροφοριών, που παρέχει.

Στην Ελλάδα, το ΕΣΕ έχει ενταχθεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ.

Επικοινωνία με το ΕΣΕ

Το ΕΣΕ επικοινωνεί γενικές πληροφορίες διασυνοριακής περίθαλψης στον ιστότοπο EU-healthcare.eopyy.gov.gr και απαντά σε ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή προσωπικού ραντεβού κατόπιν συνεννόησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΣΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ncp_gr@eopyy.gov.gr.  Θα λάβετε απάντηση εντός 5 εργάσιμων ημερών το αργότερο. Οι υπηρεσίες του ΕΣΕ είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και αγγλικά.   

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΣΕ  στα τηλέφωνα 210 8110935 και 210 8110936, Δευτέρα-Παρασκευή από 07.30-15.00.

Το ΕΣΕ συνεργάζεται με το δίκτυο των ΕΣΕ Διασυνοριακής Περίθαλψης των κρατών-μελών της ΕΕ/ΕΟΧ.

……..

Χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες

Οδηγία 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη

Νόμος ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ (Ν.4213/13)

Διασυνοριακή περίθαλψη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ

Τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2024
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο