……..

…..

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής  στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης; Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής σας ασφάλισης; Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για γρήγορη και αποτελεσματική ηλεκτρονική αναζήτηση.

……

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) διασυνοριακής περίθαλψης στην Ελλάδα

Εθνικά Σημεία Επαφής σε ΕΕ/ΕΟΧ

Πάροχοι περίθαλψης στην Ελλάδα

Υγειονομικές Περιφέρειες στην Ελλάδα

Ελληνικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2024
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο