…..

Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο μεγαλύτερος φορέας δημόσιας ασφάλισης υγείας της χώρας παρέχοντας υπηρεσίες υγείας για πάνω από το 95% του πληθυσμού της χώρας. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι εφαρμόζουν τους δικούς τους κανονισμούς παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους τους.

Οι ασφαλισμένοι ΕΦΚΑ (μισθωτοί, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.α) ασφαλίζονται για παροχές υγείας στον ΕΟΠΥΥ. Κατά συνέπεια, ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται, αγοράζει και αποζημιώνει υπηρεσίες υγείας όλων των βαθμίδων για πάνω από το 95% του πληθυσμού της χώρας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι εφαρμόζουν τους δικούς τους κανονισμούς παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους τους.

Ελληνικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ):

 • Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
 • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
 • Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)
 • Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ)
 • Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ)
 • Υγειονομική Υπηρεσία ΕΥΔΑΠ, Σωκράτους 60, 10432 Αθήνα, τηλ.: 210 7495753-5
 • Λογαριασμός Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)
 • Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Υγειονομικό_ΓΕΣ)
 • Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Υγειονομικό_ΓΝΑ)
 • Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Υγειονομικό_ΓΕΝ)
 • Διεύθυνση Διεθνών Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι (contact_form_minedu)
 • Υπηρεσία Υγειονομικής Περίθαλψης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (contact_hcg)
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2024
 • GR
 • EN
 • Μετάβαση στο περιεχόμενο