Προγραμματισμένη περίθαλψη σε ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία

…….

Στην περίπτωση προγραμματισμένης περίθαλψης, ταξιδεύετε σε ένα άλλο κράτος μέλος ΕΕ, ΕΟΧ και την Ελβετία με σαφή σκοπό την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θεωρείται προγραμματισμένη η περίθαλψη ακόμα και όταν σκοπίμως συνδυάζεται με διακοπές εφόσον η περίθαλψη θα μπορούσε να ληφθεί πριν ή να αναβληθεί για μετά τις διακοπές.

Πριν λάβετε την απόφασή σας σχετικά με τη θεραπεία στο εξωτερικό …

 • Μιλήστε με το γιατρό σας για τις δυνατότητες αναζήτησης της περίθαλψης, που χρειάζεστε, στο εξωτερικό.
 • Αποφασίστε για τη χώρα και τον κατάλληλο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
 • Επικοινωνήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που διαθέτει, την ποιότητα και ασφάλεια της περίθαλψης, που προσφέρει και το σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

Όταν έχετε αποφασίσει να ταξιδέψετε στο εξωτερικό για αναζήτηση θεραπείας …

 • Συμφωνείστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για το χρόνο της περίθαλψης και την εκτίμηση του κόστους.
 • Επικοινωνήστε το ιατρικό ιστορικό και τον ιατρικό σας φάκελο στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό στη γλώσσα της χώρας περίθαλψης.
 • Επικοινωνήστε με το φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας, που σας ασφαλίζει και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες, τους όρους και της προϋποθέσεις για την κάλυψη των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό και για ενδεχόμενη συμμετοχή σας. Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με κατάθεση αιτημάτων προηγούμενης έγκρισης προγραμματισμένης περίθαλψης και τις διοικητικές διαδικασίες. Για ειδικά θέματα, η αρμόδια υπηρεσία ΕΟΠΥΥ είναι η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων με emails: d12@eopyy.gov.gr, d12.t4@eopyy.gov.gr ή εναλλακτικά προτείνεται η επικοινωνία με το Εθνικό Σημείο Επαφής εδώ.
 • Εάν διαθέτετε ιδιωτική ασφάλιση, ενημερωθείτε σχετικά με πρόσθετα προνόμια, που μπορεί να σας εξασφαλίσει το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο.
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις προγραμματισμένης περίθαλψης στο εξωτερικό, για να δικαιούστε την κάλυψη των εξόδων από τον οικείο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταθέσει έγκαιρα σχετικό αίτημα.
 • Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία, το χρόνο, που απαιτείται για την απόφαση προηγούμενης έγκρισης και τις δυνατότητες και το εύρος ανάληψης του συνόλου ή μέρους του κόστους της περίθαλψης από το φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας.
 • Μη δεσμεύεστε σε τίποτα χωρίς να κατανοείτε όλες τις πληροφορίες και τις διαδικασίες.

Ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό με σκοπό την λήψη περίθαλψης…

 • Φροντίστε για την καταγραφή όλων των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων, ιστορικού νοσηλείας και αποτελεσμάτων της περίθαλψης, που λαμβάνετε από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συνέχιση της κατάλληλης φροντίδας στην Ελλάδα.
 • Ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα που λάβατε την περίθαλψη.
 • Στην περίπτωση που πληρώσετε για την περίθαλψη που λάβατε σε χώρα ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετία χωρίς τη χρήση Ευρωπαϊκών εντύπων, βεβαιωθείτε ότι έχετε γνωματεύσεις, ιστορικό νοσηλείας, αναλυτικά τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Ενημερωθείτε σχετικά με υποχρέωση μετάφρασης ή/και θεωρήσεις παραστατικών και δικαιολογητικών, που οφείλετε να καταθέσετε στο φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας.
 • Έχετε υπόψη σας ότι σε κάθε κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ υπάρχει εθνικό σημείο επαφής διασυνοριακής περίθαλψης, το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το εθνικό σύστημα υγείας και τις υπηρεσίες υγείας καθώς και για τα δικαιώματά σας.

Μετά την επιστροφή σας…

 • Ενημερώστε τον ιατρικό σας φάκελο με τα στοιχεία της περίθαλψης που λάβατε στο εξωτερικό.
 • Εξασφαλίστε την κατάλληλη φροντίδα και τη συνέχιση της περίθαλψης όταν χρειάζεται.
 • Ενημερωθείτε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, που σας χορήγησε την έγκριση, για τις διατυπώσεις, την κατάθεση παραστατικών/αποδείξεων και τις προθεσμίες για τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών περίθαλψης και ενδεχομένως τη συμμετοχή σας. Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με κατάθεση αιτημάτων αποζημίωσης ή εκκαθάρισης δαπανών προγραμματισμένης περίθαλψης και τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες. Για ειδικά θέματα, η αρμόδια υπηρεσία ΕΟΠΥΥ είναι η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων με email: d12@eopyy.gov.gr ή εναλλακτικά προτείνεται η επικοινωνία με το Εθνικό Σημείο Επαφής εδώ.

……

Διαβάστε περισσότερα…

…………

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2021
 • GR
 • EN
 • Μετάβαση στο περιεχόμενο