Έκτακτη και επείγουσα ιατρική φροντίδα στην ΕΕ

……….

Πρόκειται να ταξιδέψετε για διακοπές ή επαγγελματικό ταξίδι σε κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία;

Πριν ταξιδέψετε…

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Επικοινωνήστε με το ασφαλιστικό σας ταμείο. Για τους περισσότερους ασφαλισμένους π.χ. μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες κτλ, το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο είναι ο ΕΦΚΑ.
 • Αιτηθείτε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) από το ασφαλιστικό σας ταμείο.
 • Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, που σας δίνει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) στα κράτη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετία.
 • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την ΕΚΑΑ στα διαφορετικά εθνικά συστήματα υγείας των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ. Πληροφορίες ανά κράτος μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Ενημερωθείτε για την ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής διασυνοριακής περίθαλψης στα κράτη μέλη ΕΕ/ΕΟΧ, τα οποία παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα εθνικά συστήματα υγείας και τις παροχές υγείας στα κράτη μέλη και τα σχετικά δικαιώματά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα μαζί σας ένα μεταφρασμένο σύντομο ιατρικό ιστορικό, σε περίπτωση, που ακολουθείτε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή  ή υπάρχει άλλη σοβαρή πάθηση.
 • Αν έχετε χρόνια πάθηση και έχετε ανάγκη ειδικής περίθαλψης (π.χ. χημειοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, αιμοκάθαρσης, φαρμάκων υψηλού κόστους) κατά την προσωρινή σας διαμονή σε κράτος της ΕΕ, θα πρέπει η ιατρική περίθαλψη να αποτελέσει αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας/συνεννόησης με τη μονάδα, που παρέχει την περίθαλψη στη χώρα που επισκέπτεστε, για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή σας στο κράτος μέλος με τη χρήση της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ. Το εθνικό σημείο επαφής της χώρας, που επισκέπτεστε, μπορεί να σας βοηθήσει.

Ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό…

 • Καλέστε τη Ευρωπαϊκή γραμμή εκτάκτου ανάγκης 112, εάν χρειαστείτε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, όπως κλήση ασθενοφόρου, διάσωση κτλ. Το 112 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και έγγραφο ταυτοποίησης όπως ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, στον οποίο απευθύνεστε, δέχεται Ευρωπαϊκά έντυπα όπως την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε.
 • Ενημερωθείτε για το κόστος της περίθαλψης, που θα καλυφθεί με την προσκόμιση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και για τυχόν ποσό συμμετοχής, που θα πληρώσετε οι ίδιοι.
 • Στην περίπτωση που πληρώσετε για την περίθαλψη που λάβατε χωρίς τη χρήση Ευρωπαϊκών εντύπων, βεβαιωθείτε ότι έχετε γνωμάτευση θεράποντα ιατρού και αναλυτικές εξοφλητικές αποδείξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Φροντίστε για την καταγραφή όλων των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και αποτελεσμάτων της περίθαλψης, που λαμβάνετε από επαγγελματία υγείας σε κράτος της ΕΕ, ΕΟΧ.

Μετά την επιστροφή σας…

 • Ενημερωθείτε από το φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας για ενδεχόμενα δικαιώματα αποζημίωσης του συνόλου ή μέρους της δαπάνης, που έχετε πληρώσει. Για τους ασφαλισμένους ΕΦΚΑ, αρμόδιος φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας είναι ο ΕΟΠΥΥ.

……………….

Διαβάστε περισσότερα…

………….

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία ενημέρωση: 17 Δεκεμβρίου 2021
 • GR
 • EN
 • Μετάβαση στο περιεχόμενο