………

Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα σε παροχές και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Για να αποφύγετε τυχόν σοβαρά προβλήματα και παρανοήσεις, ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες υγείας άλλου κράτους ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής της χώρας, που επισκέπτεστε.

Πώς αποδεικνύεται το δικαίωμα σε περίθαλψη στο εξωτερικό;

Ειδικές θεραπείες σε κράτη-μέλη ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία

Σπάνιες και πολύπλοκες παθήσεις

Συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εθνικά Σημεία Επαφής ΕΕ/ΕΟΧ

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο