…..

Ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ και λόγω ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας χρειαστήκατε επειγόντως να συμβουλευτείτε γιατρό, να αγοράσετε φάρμακα ή να νοσηλευτείτε; Ο εθνικός φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας ενδέχεται να σας αποζημιώσει για τις δαπάνες περίθαλψης.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επείγουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως συνέπεια ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας σε χώρα εκτός Ε.Ε, οι δαπάνες που αφορούν σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα αποζημίωσης του συνόλου ή μέρους της δαπάνης από τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να αφορά σε ιατρική επίσκεψη, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, αγορά ιατροτεχνολιγικών προϊόντων κτλ.

Για τους ασφαλισμένους του, ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει τις σχετικές δαπάνες βάσει των κρατικών τιμολογίων, των προϋποθέσεων και των ποσοστών συμμετοχής που προβλέπονται στα άρθρα 32 & 34-35 του ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας – ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), χωρίς το ποσοστό κάλυψης να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Προϋπόθεση είναι η αποζημίωση της αιτούμενης παροχής ασθένειας να προβλέπεται στον  ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές υγείας ΕΚΠΥ μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει δαπάνες νοσηλείας  ασφαλισμένων σε κράτη εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα τιμολόγια της νοσηλείας και με συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10%, ανεξαρτήτως παθήσεως και ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική διαδικασία, μπορείτε να αναζητήσετε στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ στο email: d12.t4@eopyy.gov.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο