12 Μαρτίου 2017

eΥγεία: Ανατρέχουμε στο παρελθόν για να δούμε το μέλλον

https://ec.europa.eu/health/health-eu-newsletter-194-focus_el
26 Οκτωβρίου 2017

Η Françoise Grossetête, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην εισηγητής για την οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη

“Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να αποδώσει πλήρως η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη”: https://ec.europa.eu/health/health-eu-newsletter-203-focus_el
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο