……………..

Εάν δεν έχετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή εάν η συνταγή σας έχει συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος ΕΕ/ΕΟΧ από το κράτος εκτέλεσής της (διασυνοριακή συνταγή), θα πρέπει να πληρώσετε για τα φάρμακα/ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκ των προτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης στο φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας μετά την επιστροφή σας στη χώρα ασφάλισης.

……………….

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

Με την προσκόμιση μιας έγκυρης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) σε κράτος ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία, έχετε το δικαίωμα συνταγογράφησης και προμήθειας φάρμακου/ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τους ίδιους κανόνες με τους ασφαλισμένους στο εθνικό σύστημα υγείας του κράτους, που επισκέπτεστε. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση, που η συνταγή συνταγογραφείται στη χώρα λόγω ξαφνικής ασθένειας ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση γίνεται απευθείας από το κράτος ασφάλισής σας.

………………………..

Διασυνοριακές συνταγές

Εάν δεν έχετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή εάν η συνταγή σας έχει συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος ΕΕ/ΕΟΧ από το κράτος εκτέλεσής της (διασυνοριακή συνταγή), θα πρέπει να πληρώσετε για τα φάρμακα/ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκ των προτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης στο φορέα παροχών υγείας μετά την επιστροφή σας στη χώρα ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ, που αιτούνται επιστροφή δαπανών φαρμακευτικής δαπάνης, την οποία έχουν οι ίδιοι πληρώσει σε κράτος ΕΕ/ΕΟΧ κάνοντας χρήση διασυνοριακής συνταγής, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Αποζημιώνονται μόνο όσα φαρμακευτικά σκευάσματα περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπως ισχύει κάθε φορά και όσα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).
  • Για όσα φαρμακευτικά σκευάσματα απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή Υψηλού Κόστους και Εξωτερικού του ΕΟΠΥΥ, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται εφόσον έχει λάβει σχετική έγκριση.
  • Φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης αποζημιώνονται μόνο εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Οργανισμού.
  • Δεν αποζημιώνονται φαρμακευτικά σκευάσματα για θεραπείες εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων των φαρμάκων, εκτός εάν οι ασφαλισμένοι έχουν λάβει σχετική έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΦ.
  • Η αποζημίωση των φαρμακευτικών σκευασμάτων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ελλάδα ασφαλιστική τιμή, μειωμένη κατά το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
  • Τα φάρμακα υψηλού κόστους και ειδικών παθήσεων, που διακινούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αποζημιώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά τιμή προμήθειας των εν λόγω φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Οργανισμό.
  • Φάρμακα, που διακινούνται στη χώρα μέσω ΙΦΕΤ (εξωτερικού), αποζημιώνονται σύμφωνα με την κοστολόγηση του ΙΦΕΤ ή σύμφωνα με την τιμή της απόδειξης αγοράς, εφόσον είναι χαμηλότερη, μειωμένης κατά το ποσοστό συμμετοχής του ασθενούς.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα, που αποζημιώνει ο Οργανισμός και τις διαδικασίες έγκρισης από τη Διεύθυνση Φαρμάκου στο email: d6.t1@eopyy.gov.gr και σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στο email: d8.t7@eopyy.gov.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο