…………..

Η συνταγογράφηση, προμήθεια και αγορά φαρμάκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται στην εθνική νομοθεσία, τους όρους και ενδεχόμενους περιορισμούς που εφαρμόζει το σύστημα υγείας της κάθε χώρας.

Η αγορά φαρμάκων στο ή από το εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • αγορά φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετία, που έχουν συνταγογραφηθεί από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης της ίδιας χώρας,
  • αγορά φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, που έχουν συνταγογραφηθεί από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης διαφορετικής χώρας ΕΕ/ΕΟΧ κάνοντας χρήση διασυνοριακής συνταγής,
  • εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, πλην όμως κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε επικοινωνήσει με το φορέα παροχών υγείας στην Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίζετε τις επιλογές σας. Σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συνταγογράφησης και προμήθειας φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα κράτη μέλη ΕΕ και ΕΟΧ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό σημείο επαφής της χώρας, που επισκέπτεστε.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Δεκεμβρίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο