Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα σε παροχές και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Για να αποφύγετε τυχόν σοβαρά προβλήματα και παρανοήσεις, ενημερωθείτε σχετικά με το τι ισχύει όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες υγείας άλλου κράτους ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής της χώρας, που επισκέπτεστε. Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τα εθνικά συστήματα υγείας των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ, όπως αυτά παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών.

……..

……………….

Τελευταία ενημέρωση: 22 Φεβρουαρίου 2024
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο