……..

Σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία, το δικαίωμά σας σε περίθαλψη αποδεικνύεται με έντυπα δικαιώματος, τα οποία εκδίδει ο εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης της χώρας στην οποία ασφαλίζεστε. Bεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τα δικαιώματά σας σε υγειονομική περίθαλψη και τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσετε.

Όταν βρίσκεστε σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία, πρέπει να αποδείξετε το δικαίωμά σας σε υπηρεσίες υγείας με έντυπο δικαιώματος, προκειμένου να λάβετε φροντίδα με το κόστος και τις προϋποθέσεις του ασφαλισμένου στο σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης της χώρας που επισκέπτεστε.

Τα έντυπα δικαιώματος, που μπορεί να γίνουν  αποδεκτά ως απόδειξη δικαιώματος σε υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (ΕΚΑΑ) και τα έντυπα S και αφορούν στη διάρκεια και το σκοπό της διαμονής σας. Το έντυπo δικαιώματος  πρέπει να ισχύει κατά την παροχή της θεραπείας.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) σας παρέχει δικαίωμα σε ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία εάν αρρωστήσετε ξαφνικά, έχετε ατύχημα ή χρειαστείτε θεραπεία εξαιτίας χρόνιας πάθησης ή σχετικά με εγκυμοσύνη ή τοκετό, εφόσον  ο σκοπός διαμονής στη χώρα δεν είναι η ιατρική περίθαλψη ή ο τοκετός. Με την προσκόμιση της ΕΚΑΑ στο δημόσιο σύστημα υγείας, η ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη παρέχεται στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους των ασφαλισμένων της χώρας που επισκέπτεστε.

Η ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη αφορά σε ιατρική φροντίδα λόγω ξαφνικής ασθένειας ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό, όπως διακοπές, επαγγελματικό ταξίδι, οικογενειακές επισκέψεις ή σπουδές, που δεν μπορεί να αναβληθεί και που πρέπει να λάβετε για να αποτρέψετε την αναγκαστική επιστροφή στο σπίτι πριν από το τέλος της προγραμματισμένης διάρκειας της διαμονής σας. Η θεραπεία σε καμία περίπτωση δεν ήταν ο αρχικός λόγος για τη μετάβαση και διαμονή σας στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα, αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή το ασφαλιστικό σας ταμείο. Για τους ασφαλισμένους ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΟΠΑΔ, τ.ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΤΣΑΥ κτλ), η αίτηση έκδοσης ΕΚΑΑ γίνεται ηλεκτρονικά εδώ.

Εάν δεν μπορείτε να λάβετε ιατρικά απαραίτητη θεραπεία παρουσιάζοντας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας στο σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης της χώρας προορισμού, ακόμη και αν η κάρτα πρέπει να γίνει αποδεκτή, μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία SOLVIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το SOLVIT ενημερώνει τις αρχές για τα δικαιώματα των ατόμων που προέρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ και βοηθά σε προβληματικές καταστάσεις.

Ευρωπαϊκό έντυπο S2

Αν είστε ασφαλισμένος στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχετε δικαίωμα σε προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία.  Στην περίπτωση προγραμματισμένης περίθαλψης, ταξιδεύετε σε ένα άλλο κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία με σαφή σκοπό την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θεωρείται προγραμματισμένη η περίθαλψη ακόμα και όταν σκοπίμως συνδυάζεται με διακοπές εφόσον η περίθαλψη θα μπορούσε να ληφθεί πριν ή να αναβληθεί για μετά τις διακοπές. Για να δικαιούστε την κάλυψη των εξόδων από τον οικείο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση πριν ταξιδέψετε στο εξωτερικό.

Με την έγκριση του αρμόδιου φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας και την έκδοση του Ευρωπαϊκού εντύπου S2, θα λάβετε περίθαλψη στο εξωτερικό με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος με τους ασφαλισμένους στο δημόσιο σύστημα υγείας του κράτους περίθαλψης.

Για τους ασφαλισμένους ΕΦΚΑ, αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης και την έκδοση Ευρωπαϊκού εντύπου S2 είναι ο ΕΟΠΥΥ. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με κατάθεση αιτημάτων προηγούμενης έγκρισης και έκδοσης Ευρωπαϊκού εντύπου S2, τις προϋποθέσεις και τις διοικητικές διαδικασίες. Για ειδικά θέματα, η αρμόδια υπηρεσία ΕΟΠΥΥ είναι η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων με email: d12.t4@eopyy.gov.gr.

Έντυπα που αφορούν στη μόνιμη κατοικία

Εάν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία και μια χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής σας είναι υπεύθυνη για τα έξοδα της ιατρικής σας περίθαλψης, οι αρχές που διαχειρίζονται την κοινωνική ασφάλιση θα χρησιμοποιήσουν έντυπα για να καταχωρήσουν τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας σε υγειονομική περίθαλψη. Η προσκόμιση Ευρωπαϊκού εντύπου S1 επιβεβαιώνει ότι η χώρα διαμονής σας μπορεί να τιμολογήσει τη χώρα που εξέδωσε το έντυπο για τα έξοδα της ιατρικής σας περίθαλψης.

Στην Ελλάδα, αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση εντύπου S1 είναι ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή το ασφαλιστικό σας ταμείο (ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΟΠΑΔ, τ.ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΤΣΑΥ κτλ).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2024
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο