…….

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσετε εάν ταξιδέψετε για τουρισμό, δουλειά ή σπουδές σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετία και πάσχετε από χρόνια ασθένεια (όπως διαβήτης, άσθμα, καρκίνος ή χρόνια νεφρική νόσο) ή εάν είστε έγκυος, και γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Εάν ταξιδεύετε σε κράτος ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία για τουρισμό, σπουδές ή επαγγελματικό ταξίδι, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)  σας καλύπτει επίσης εάν πάσχετε από χρόνια ασθένεια (όπως διαβήτης, άσθμα, καρκίνος ή χρόνια νεφρική νόσο) ή εάν είστε έγκυος, και γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο εξωτερικό. Όταν και εφόσον ο ρητός σκοπός του ταξιδιού σας δεν ήταν η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, όπως ο τοκετός ή η λήψη περίθαλψης σχετικά με την εγκυμοσύνη ή τη χρόνια ασθένεια, αυτό θα θεωρείται ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009.

Στην περίπτωση που η περίθαλψη απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ή προσωπικό, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων, με τον αρμόδιο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, πριν από την άφιξή σας στη χώρα, που θα επισκεφτείτε. Υπάρχουν ζητήματα διαθεσιμότητας υπηρεσιών, ιατρικού ιστορικού και άλλων πιθανών διατυπώσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλής και έγκαιρη θεραπεία. Παραδείγματα τέτοιων θεραπειών είναι η αιμοκάθαρση των νεφρών, η θεραπεία με οξυγόνο, η ειδική θεραπεία για το άσθμα και η χημειοθεραπεία ή η προμήθεια  φαρμάκων υψηλού κόστους. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να προκαθορίσετε τη θεραπεία πριν ταξιδέψετε.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής διασυνοριακής περίθαλψης των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ μπορούν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση παρόχων περίθαλψης και δυνατοτήτων κάλυψης των δαπανών στο κράτος, που επισκέπτεστε.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο