…..

Έχετε ανάγκη να μεταβείτε για προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη, όπως επίσκεψη σε ειδικό γιατρό, χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία για συγκεκριμένη πάθηση, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Προτού αναχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τα δικαιώματά σας και τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε.

Οι φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας όπου ασφαλίζεστε είναι αρμόδιοι να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας σχετικά με προγραμματισμένη περίθαλψη σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ, το αίτημα για προηγούμενη έγκριση προγραμματισμένης περίθαλψης σε χώρα εκτός ΕΕ, δύναται να εγκριθεί εφόσον:

  • η εν λόγω περίθαλψη περιλαμβάνεται στις παροχές ασθενείας που καλύπτει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, με άλλα λόγια, δικαιούστε αυτή την περίθαλψη στην Ελλάδα και επιπλέον,
  • η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί στην Ελλάδα εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας σας και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειάς σας ή η νόσος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα, είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης που απαιτείται, και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό και δεν αποτελεί πειραματική ή ερευνητική μέθοδο και,
  • το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε κράτος της ΕΕ. Εάν το περιστατικό αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ε.Ε. αλλά ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε άλλη Ευρωπαϊκή ή μη χώρα, τότε ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει μόνο το 20% του συνόλου των δαπανών νοσηλείας.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με κατάθεση αιτημάτων έγκρισης προγραμματισμένης περίθαλψης εκτός ΕΕ, τις προϋποθέσεις και τις διοικητικές διαδικασίες. Για ειδικά θέματα, η αρμόδια υπηρεσία ΕΟΠΥΥ είναι η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων με email: d12.t4@eopyy.gov.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο