Προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό κατόπιν προηγούμενης έγκρισης

………….

Ως ασφαλισμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας έχετε δικαίωμα να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με σκοπό την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, γνωστή και ως προγραμματισμένη περίθαλψη, ειδικά σε περιπτώσεις που η περίθαλψη δεν παρέχεται στην Ελλάδα ή η παροχή της δεν είναι δυνατή στον ιατρικώς αποδεκτό χρόνο για την κατάσταση της υγείας σας. Τις περισσότερες φορές, η προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό απαιτεί προηγούμενη έγκριση του φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Έχετε το δικαίωμα να οργανώσετε ιατρική περίθαλψη, όπως επίσκεψη σε ειδικό, χειρουργική επέμβαση ή θεραπευτική αγωγή για συγκεκριμένη πάθηση, στο εξωτερικό. Ανάλογα με το είδος της θεραπευτικής αγωγής που χρειάζεστε και τους κανόνες που ισχύουν, ίσως να δικαιούστε κάλυψης  του συνόλου ή μέρους των εξόδων. Διαβάστε περισσότερα για τα έξοδα και την επιστροφή των εξόδων όσον αφορά την προγραμματισμένη σας ιατρική περίθαλψη.

Ωστόσο,  ενδέχεται να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον ασφαλιστικό σας φορέα για ορισμένα είδη υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό (π.χ. νοσοκομειακή περίθαλψη ή άκρως εξειδικευμένη και δαπανηρή θεραπευτική αγωγή). Για να οργανώσετε την ιατρική σας περίθαλψη στο εξωτερικό, συνήθως χρειάζεστε την προηγούμενη έγκριση του φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας.

Για τους ασφαλισμένους του, ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (περίθαλψη που παρέχεται εκτός του κράτους ασφάλισης του ασθενή) και αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των δαπανών της περίθαλψης, κατόπιν κατάθεσης σχετικού αιτήματος με ιατρικό φάκελο/δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 32 και 33 στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), όταν ο ασφαλισμένος:

  • πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν πειραματική ή ερευνητική μέθοδο,

ή

  • πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα εγκαίρως και μέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής του θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Προγραμματισμένη περίθαλψη σε ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετία

Προγραμματισμένη περίθαλψη σε χώρα εκτός ΕΕ

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο