……..

Αν είστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδιάζετε να ζήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να βρείτε διαφορετικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε εξαρτάται από την περίπτωσή σας, τη διάρκεια παραμονής σας και τους όρους της τρέχουσας ασφαλιστικής σας κάλυψης. Προτού φύγετε για το εξωτερικό, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε καλά τι ισχύει για την περίπτωσή σας.

Τα εθνικά συστήματα υγείας διαφέρουν κατά πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα σε παροχές και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Για να αποφύγετε τυχόν σοβαρά προβλήματα και παρανοήσεις όταν μετακομίζετε σε άλλος κράτος της ΕΕ, ενημερωθείτε για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής στη χώρα υποδοχής.

…..

Μετακομίζοντας στο εξωτερικό για σπουδές

Δουλεύοντας σε Έλληνα εργοδότη και μένοντας σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία

Μετακομίζοντας στο εξωτερικό μετά τη συνταξιοδότηση

Τελευταία ενημέρωση: 27 Απριλίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο