…..

Ως ασφαλισμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε επείγουσα και αναγκαία ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ατυχήματος, ξαφνικής ασθένειας ή εάν χρειαστείτε ειδική φροντίδα λόγω χρόνιας πάθησης ενώ ταξιδεύετε για δουλειά, σπουδές ή διακοπές στο εξωτερικό. Ο φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα μπορεί να αναλάβει το σύνολο ή μέρος του κόστους περίθαλψής σας.

Στα κράτη-μέλη ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία το δικαίωμά σας σε έκτακτη και ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη πηγάζει από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/2004 & 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4213/13. Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ σε διασυνοριακή περίθαλψη εντός ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία αφορούν στις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Ως ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ, όταν ταξιδεύετε σε κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμά σας σε έκτακτη και επείγουσα υγειονομική περίθαλψη πηγάζει από τις διατάξεις των άρθρων 32 & 34 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Επείγουσα ιατρική φροντίδα σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία

Επείγουσα ιατρική φροντίδα σε χώρα εκτός ΕΕ

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο