Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κεντρικό ρόλο στην διασφάλιση των δικαιωμάτων πρόσβασης των ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη με τους Κανονισμούς (EK) 883/2004 & 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετίας και την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

Κάθε ασφαλισμένος εθνικού συστήματος υγείας κράτους μέλους ΕΕ έχει δικαίωμα να:

hospital

1. ΛΑΒΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΕΕ

Εάν αρρωστήσει ξαφνικά ή έχει κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρειαστεί να επισκεφτεί ένα γιατρό, δεν είναι ανάγκη να διακόψει το ταξίδι του για να επιστρέψει σπίτι για θεραπεία. Αρκεί να έχει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας για να επισκεφτεί ένα γιατρό.

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

Εάν αποφασίσει να λάβει ιατρική περίθαλψη (εκτός από μακροχρόνια φροντίδα, μεταμοσχεύσεις και εθνικά προγράμματα εμβολιασμού) σε άλλο κράτος της ΕΕ, μπορεί να αποζημιωθεί στη χώρα ασφάλισής του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ως το ποσό που θα είχε λάβει εάν η περίθαλψη είχε πραγματοποιηθεί στη χώρα του. Σε μερικές περιπτώσεις το κράτος ασφάλισης μπορεί να απαιτεί προηγούμενη έγκριση πριν ο ασθενής ταξιδέψει για να λάβει περίθαλψη.

3. ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ένα Εθνικό Σημείο Επαφής σε κάθε κράτος μέλος θα παρέχει πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με τα δικαιώματά τους σε περίθαλψη στην ΕΕ. Η πρόσβαση σε πληροφορίες για την ποιότητα και την ασφάλεια της ιατρικής φροντίδας θα επιτρέψει στον ασθενή να λάβει καλύτερες αποφάσεις.


4. ΛΑΒΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ασθενείς έχουν την εγγύηση ότι η ιατρική φροντίδα, που παρέχεται είτε στη χώρα τους είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, από επαγγελματίες υγείας – ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιούς – ακολουθεί και εφαρμόζει τις ελάχιστες επαγγελματικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ασθενείς, κατόπιν αίτησής τους, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το εθνικό σημείο επαφής σχετικά με το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

doctor

medical-history

5. ΛΑΒΕΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Όταν παρέχεται περίθαλψη, ο πάροχος πρέπει να σχηματίσει ένα ιατρικό φάκελο της ιατρικής φροντίδας. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα σε ένα αντίγραφο αυτού του ιατρικού φακέλου προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της φροντίδας είτε από άλλο ιατρό είτε σε αναζήτηση περίθαλψης σε άλλη χώρα της ΕΕ.

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Επιτροπή έχει θέσει κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών ανάμεσα στα κράτη μέλη και μία λίστα με τα ελάχιστα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία διασυνοριακή ιατρική συνταγή. Είναι καθησυχαστικό για τον ασθενή να γνωρίζει ότι η συνταγή του θα αναγνωριστεί στον προορισμό του όταν ταξιδεύει και να την αναζητά από τον ιατρό του πριν την αναχώρησή του.


7. ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα φάρμακα πρέπει να εγκρίνονται από τα κράτη μέλη ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τεθούν σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται με φάρμακα τα οποία τηρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Εφόσον ένα φαρμακευτικό σκεύασμα έχει εγκριθεί στην Ένωση και κυκλοφορεί στην αγορά, παρακολουθείται ως προς την ασφάλειά του έτσι ώστε σε περίπτωση ανεπιθύμητων παρενεργειών, να λαμβάνεται κατάλληλη δράση άμεσα, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων, των περιορισμών ή ακόμα και της απόσυρσης του προϊόντος.

8. ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αναφέρει ανεπιθύμητες παρενέργειες από φάρμακα που λαμβάνει απευθείας στις εθνικές του αρχές. Μπορεί επίσης να κάνει το ίδιο μέσω του ιατρού του, φαρμακοποιού, νοσηλευτικού ή άλλου υγειονομικού προσωπικού. Τα φάρμακα για τα οποία πρόσθετη παρακολούθηση θεωρείται αναγκαία, έχουν ένα μαύρο ανάποδο τρίγωνο στο φύλλο οδηγιών χρήσης μαζί με πληροφορίες για το πώς να γίνεται αναφορά για ύποπτες παρενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος για τους σχετικούς ελέγχους.

medicine

dropper

9. ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΛΙΚΑ

Οι κανόνες της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα/υλικά, από απλούς επιδέσμους έως τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό υποστήριξης ζωής, αποσκοπούν να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ταχεία πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

10. ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑ, ΟΡΓΑΝΑ, ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ

Για να εξασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια του ασθενούς, η ΕΕ έχει αναπτύξει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διασφαλίσει ότι οι δωρεές ανθρώπινου υλικού είναι ασφαλείς και αυστηρά ελεγχόμενες για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών όπως HIV ή ηπατίτιδα.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο