…………………..

Στις χώρες της ΕΕ, οι τιμές θεραπείας πρέπει να είναι ίσες για όλους. Οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης εντός της ΕΕ είναι ελεύθεροι να καθορίσουν τις δικές τους τιμές. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις στην τιμολόγηση μεταξύ των μόνιμων κατοίκων της χώρας και των ασθενών, που αναζητούν θεραπεία και προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ.

Το κόστος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ποικίλλει ανά χώρα.

Οι ακόλουθοι παράγοντες δύνανται να επηρεάζουν την τιμολόγηση για τη χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό:

  • η χώρα στην οποία λαμβάνετε θεραπεία,
  • εάν έχετε ξαφνικά αρρωστήσει ή είχατε ατύχημα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό (έκτακτη περίθαλψη) ή έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό με σκοπό την παροχή περίθαλψης (προγραμματισμένη περίθαλψη),
  • εάν λαμβάνετε θεραπεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο υγειονομικής περίθαλψης,
  • ένας πάροχος περίθαλψης στο εξωτερικό μπορεί να απαιτήσει προκαταβολή του συνόλου ή μέρους του κόστους θεραπείας πριν από την παροχή περίθαλψης.

Υποχρεώσεις παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ

Στις χώρες της ΕΕ, οι τιμές θεραπείας πρέπει να είναι ίσες για όλους. Οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης εντός της ΕΕ είναι ελεύθεροι να καθορίσουν τις δικές τους τιμές. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις στην τιμολόγηση μεταξύ των μόνιμων κατοίκων της χώρας και των ασθενών, που αναζητούν θεραπεία και προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ.

Στις χώρες της ΕΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης υποχρεούνται είτε να εφαρμόζουν τα ίδια τιμολόγια υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς που φθάνουν από άλλες χώρες της ΕΕ και σε τοπικούς ασθενείς  ή να χρεώνουν μια τιμή που έχει υπολογιστεί σε αμερόληπτη βάση εάν δεν υπάρχει κατάλληλη τιμή αναφοράς για τοπικούς ασθενείς.

Ο πάροχος περίθαλψης είναι υποχρεωμένος να σας παρέχει μια εκτίμηση κόστους για την προγραμματισμένη θεραπεία και  να εκδώσει αναλυτικό τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής για τη θεραπεία σας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό παραστατικό για ενδεχόμενο δικαίωμά αποζημίωσής σας από τον Ελληνικό φορέα παροχών υγείας.

Εάν είναι δυνατόν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης εκ των προτέρων για να προσδιορίσετε πώς θα τιμολογήσει την παρεχόμενη θεραπεία, εάν δέχεται Ευρωπαϊκά έντυπα δικαιώματος και  πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε απόδειξη για όλες τις πληρωμές σας και αναλυτική περιγραφή όλων των διαδικασιών, που γίνονται εάν δεν αναφέρονται στην απόδειξη.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο