Έξοδα μετακίνησης και διαμονής για περίθαλψη στο εξωτερικό

……………

Σε κάποιες περιπτώσεις ο φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας μπορεί να καλύπτει συμπληρωματικά έξοδα για προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής τόσο του ασθενή όσο και του συνοδού, όταν απαιτείται.

Εάν έχετε λάβει περίθαλψη σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετία με τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), να γνωρίζετε ότι δε δικαιούστε έξοδα μετακίνησης, επαναπατρισμού ή διαμονής στο εξωτερικό.

Εάν είστε ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ και έχετε λάβει περίθαλψη σε χώρα εκτός ΕΕ λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος ενώ βρίσκεστε σε διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι, πρέπει να γνωρίζετε ότι δε δικαιούστε κάλυψη δαπανών, που αφορούν σε μετακίνηση, διαμονή και διατροφή.

Στην περίπτωση που έχετε λάβει έγκριση προγραμματισμένης περίθαλψης στο εξωτερικό από τον ΕΟΠΥΥ σε χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ, ενδέχεται να δικαιούστε εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής του ασθενή και του συνοδού (εφόσον εγκρίνεται συνοδός), καθώς και τυχόν δαπάνες μετακινήσεων με συνοδεία γιατρού, φορείου, οξυγόνου κλπ, μετά από αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση. Επιπλέον, ενδέχεται να δικαιούστε ημερήσια κατ’ άτομο αποζημίωση δαπανών διαμονής και διατροφής. Η αποζημίωση δύναται να καλύπτει το συνοδό για όσες ημέρες θα παραμείνει αυτός δικαιολογημένα στο εξωτερικό, αλλά και τον ασθενή για κάθε ημέρα δικαιολογημένης παραμονής εκτός νοσοκομείου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί από τον φορέα παροχών υγείας, που θα αναλάβει τις σχετικές δαπάνες, σχετικά με τα παραστατικά και τις αποδείξεις, που οφείλετε να καταθέσετε καθώς και τις προθεσμίες κατάθεσης των αιτημάτων αποζημίωσης. Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο