Μπορείτε να αγοράσετε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης του συνόλου ή μέρους της δαπάνης από το φορέα παροχών υπηρεσιών υγείας της χώρας ασφάλισής σας.
Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο