Εάν δικαιούστε παροχές υγείας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό δίκαιο διασφαλίζουν το δικαίωμά σας στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό είτε διαμένετε προσωρινά είτε ταξιδεύετε με σκοπό την υγειονομική περίθαλψη.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο