Η ελεύθερη διακίνηση προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχύρωσε και την ελεύθερη μετακίνηση ασθενών, κάτι το οποίο ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ζητήματα προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας καθώς και συντονισμού των συστημάτων υγείας των κρατών μελών. Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις.
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο