Επιλογές ασθενή για έκτακτη περίθαλψη σε κράτος μέλος της EE, του ΕΟΧ και την Ελβετία.

Εάν είσαι ασφαλισμένος στην Ελλάδα, έχεις το δικαίωμα πρόσβασης σε περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω:

της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ/EHIC)

Η ΕΚΑΑ είναι μία κάρτα, που εκδίδεται δωρεάν και σου εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη δημόσιου συστήματος υγείας σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η περίθαλψη παρέχεται κάτω από τους ίδιους όρους και στο ίδιο κόστος με εκείνα των ασφαλισμένων της χώρας αυτής.

Η ΕΚΑΑ επίσης καλύπτει παροχές υγείας σε είδος για προ-υπάρχουσες ή χρόνιες παθήσεις και για ότι σχετίζεται με εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός της διαμονής δεν είναι η λήψη περίθαλψης ή ο τοκετός.

 • Η ΕΚΑΑ εκδίδεται από το ασφαλιστικό σου ταμείο. Σε περίπτωση που έχεις αμελήσει ή βιάζεσαι να ταξιδέψεις, ζήτησε ένα Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης (ΠΠΑ). Θα έχεις τα ίδια με την ΕΚΑΑ δικαιώματα.

 • Θα επιβαρυνθείς μόνο με το κόστος της συμμετοχής του ασθενούς, εάν υπάρχει, για τις παροχές υγείας σε είδος στη χώρα περίθαλψης.

 • Βεβαιώσου ότι απευθύνεσαι σε πάροχο που δέχεται την ΕΚΑΑ (δημόσιο ή συμβεβλημένο με το δημόσιο).

 • Δικαιούσαι τις παροχές υγείας που ορίζει το δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας του κράτους περίθαλψης σε αντίστοιχες περιπτώσεις ως να ήσουν ασφαλισμένος στο κράτος αυτό.

 • Αν είσαι χρονίως πάσχων και έχεις ανάγκη ειδικής περίθαλψης (π.χ. χημειοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, αιμοκάθαρσης, φαρμάκων υψηλού κόστους) κατά τη προσωρινή σου διαμονή σε κράτος της ΕΕ, θα πρέπει η ιατρική περίθαλψη να αποτελέσει αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας/συνεννόησης με τη μονάδα, που παρέχει την περίθαλψη, για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή του ασφαλισμένου σε άλλο κράτος μέλος με τη χρήση της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ.

 • Στην περίπτωση που πληρώσεις για παροχή υγείας την οποία θα κάλυπτε η ΕΚΑΑ, βεβαιώσου ότι έχεις γνωμάτευση θεράποντα γιατρού και αναλυτική απόδειξη των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την επιστροφή σου στην Ελλάδα. Υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης του κόστους και δυνατότητα επιστροφής του αντίστοιχου ποσού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μιλήσεις μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-8110916, -918 ή το email:ehic@eopyy.gov.gr.

της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

Πληρώνεις εκ των προτέρων το κόστος των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό και στη συνέχεια ζητάς την επιστροφή των εξόδων από τον εθνικό φορέα ασφάλισης υγείας όταν επιστρέψεις. Εάν δικαιούσαι αυτή την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα, τότε θα αποζημιωθείς από τον Ελληνικό φορέα ασφάλισης υγείας. Το ύψος της αποζημίωσης θα είναι ίσο με το κόστος της περίθαλψης εάν αυτή είχε ληφθεί στην Ελλάδα.

Για κάποια είδη περίθαλψης χρειάζεται προηγούμενη έγκριση.

 • Μπορείς να απευθυνθείς σε δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας σε χώρα της ΕΕ.

 • Μπορεί για κάποια είδη περίθαλψης να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον Ελληνικό φορέα ασφάλισης υγείας ως προϋπόθεση αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης κατόπιν της επιστροφής σου στην Ελλάδα. Ενημερώσου πριν αποφασίσεις.

 • Το εύρος των παροχών υγείας, που μπορείς να αναζητήσεις είναι το σύνολο των παροχών που δικαιούσαι στην Ελλάδα.

 • Θα πρέπει να αναλάβεις τα έξοδα μετάφρασης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 • Σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας της περίθαλψης, επαγγελματικής ευθύνης και διαδικασίας παραπόνων σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης εφαρμόζονται η σχετική νομοθεσία και κανονισμοί του κράτους περίθαλψης.

 • Έχεις περισσότερες ερωτήσεις; Μπορείς να μιλήσεις μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 -8110935 -936 ή να στείλεις ηλεκτρονικό μήνυμα στο: d12.t5@eopyy.gov.gr.