Γαλλο-βελγική συνεργασία

Μεταξύ του 2008 και του 2015 δημιουργήθηκαν επτά ζώνες (ZOASTs) ως διασυνοριακές περιφέρειες υγειονομικής περίθαλψης. Σήμερα καλύπτουν όλη την γαλλο-βελγική συνοριακή περιοχή και έχουν γίνει σημεία αναφοράς διασυνοριακής συνεργασίας στην ΕΕ.

Οι ZOASTs, ως ο καρπός μιας μακράς διαδικασίας δόμησης κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας, αποτελούν επί του παρόντος την ανταπόκριση στις ανάγκες φροντίδας των ασθενών στις αστικές και αγροτικές συνοριακές περιοχές της Ε.Ε.

Το 2015, περίπου 20.000 Γάλλοι και Βέλγοι ασθενείς έλαβαν περίθαλψη χωρίς διάκριση εκατέρωθεν των γαλλο-βελγικών συνόρων στο πλαίσιο αυτών των διασυνοριακών ρυθμίσεων, χωρίς κανένα διοικητικό ή οικονομικό εμπόδιο.

Η νομική βάση των συμφωνιών ZOAST ήταν η γαλλο-βελγική συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πρώτο μέρος, ρυθμίζουν την οικονομική κάλυψη για την υγειονομική περίθαλψη των ασθενών που υπόκεινται στην υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώνουν τη γαλλική συμπληρωματική κάλυψη που παρέχεται από τους μηχανισμούς διόρθωσης των κοινωνικών ανισορροπιών, που ορίζονται στα νομικά κείμενα και από τους ασφαλιστές υγείας.

Πηγή: European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice, European Commission
Study conducted by Eric Delecosse, Fabienne Leloup and Henri Lewalle