Δίνοντας προτεραιότητα σε ασθενείς, πελάτες και οικογένειες.

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg IV A Βόρεια Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δυτ. Σκωτία
Συνολική επένδυση: 30.000.00
Επένδυση της ΕΕ: EUR 22.500.000

Ο CAWT παρέχει το πρόγραμμα που καλύπτει μια σειρά έργων για την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, την προώθηση της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε αυτές τις επαρχιακές συνοριακές περιοχές.

Τα 12 έργα που απαρτίζουν το πρόγραμμα

Καλύπτουν :

 • την ανάπτυξη της παροχής νέων εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών, όπως ωτορινολαρυγγολογίας (ΕΝΤ),
 • τη δημιουργία κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού,
 • την ανάπτυξη δικτύων για τις διατροφικές διαταραχές,
 • την πρόληψη αλκοολισμού,
 • την στήριξη οικογενειών και παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
 • την βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωμένους,
 • την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες,
 • την καταπολέμηση του διαβήτη με στόχο τα άτομα υψηλού κινδύνου,
 • ένα πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης της παιδικής παχυσαρκίας,
 • δράσεις για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της περίθαλψης,
 • την υποστήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης,
 • μέτρα αντιμετώπισης του αυτισμού.

Ιστότοπος

Πηγή: European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice, European Commission
Study conducted by Eric Delecosse, Fabienne Leloup and Henri Lewalle