Τηλεπρομηθέας (Ελλάδα – Κύπρος)

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Greece – Cyprus 2007-2013'
Συνολική επένδυση: EUR 650.985
Επένδυση της ΕΕ: EUR 520.788

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τηλεπρομηθέα συνδυάζει ιδανικά τη γνώση, την τεχνολογία πληροφοριών και την υγειονομική περίθαλψη, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να έχουν πρόσβαση σε σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου και να βρίσκουν πληροφορίες εύκολα στις εγκαταστάσεις των ΜΕΘ, με τη χρήση της οθόνης αφής στα σημεία πληροφόρησης που βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον εργασίας τους.

Στην πράξη, η διασυνοριακή συνεργασία στην υγεία:

  • ένας ιστότοπος για επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
  • ένα επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • διαχείριση και αναζήτηση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού
  • σύστημα τηλεδιάσκεψης (εικονική αίθουσα διδασκαλίας)
  • εκπαιδευτικοί χώροι με τεχνολογία αιχμής για εκπαιδευτικά σημεία πληροφόρησης
  • ενσωματωμένοι διαδραστικοί υπολογιστές με εύκολο σύστημα πλοήγησης
  • εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή πολυμέσων κατά παραγγελία (αρχεία ήχου/βίντεο)

Ιστότοπος Πηγή